Spojovací prvky

            jednoradé dvouradé tríradé
B   vnitrní clánek      
A   vnejší clánek   retez spojený tímto prvkem
nelze bez destrukce cepu
znovu rozpojit
 
E   spojovací clánek
s pérovou spojkou
  je nejrozšírenejší typ spojovacího prvku, se kterým se velmi snadno manipuluje, lze ho mnohokrát smontovat a demontovat  
S   spojovací clánek
se závlackami
  používá se nejcasteji u pomalobežných prevodu, kde se provádí montáž a demontáž velmi zrídka  
L   krivený clánek
( redukcní )
  používá se ke zmene sudého poctu clánku na lichý (snižuje statickou pevnost o 30 %)  
C   krivený dvojclánek
(redukcní)
  používá se ke zmene sudého poctu clánku na lichý (snižuje statickou pevnost o 30 %). Pri jeho montáži je nutno nalisovat cepy do vnejších desticek a zanýtovat  
Ep   spojovací clánek
s pérovou spojkou
pevný (s osazenými cepy)
  princip spojení je stejný jako u prvku E, pouze desticka spojovací je na cepy nalisována s malým presahem, aby byla dosažena vetší dynamická únosnost prvku. Je možno provádet opakovanou montáž a demontáž      
Lp   krivený clánek
s cepem
         


© 2006 www.frikoretezy.cz | Developed by webarchitect eBRÁNA